Naar inhoud naar top

Sint-Vincentiuskerk Zolder-Centrum

Gerestaureerde Sint-Vincentiuskerk (grote weergave)

Nieuw

De Sint-Vincentiuskerk in Zolder-Centrum is dagelijks open van 9 tot 17 uur. Het parochieteam wil daarmee iedereen de mogelijkheid geven om de kerk rustig te bezoeken, voor een stil moment, om een kaarsje te branden of voor een gebed. Uiteraard is er wel voor de nodige beveiliging gezorgd. Zo zal buiten de mis- en gebedsvieringen het voorste deel van de kerk afgesloten zijn, die zone is dus niet toegankelijk.

Filmpje Dag Limburg

Boekje met uitgebreide omschrijving en foto's van het kunstpatrimonium gratis te verkrijgen bij toerisme en evenementen)
Zie ook https://www.kerknet.be/
De  Sint-Vincentiuskerk van de Sint-Hubertus- en Sint-Vincentiusparochie Zolder is in vele opzichten bijzonder. De kerk is in onze provincie een uniek voorbeeld van een hallenkerk. Ze is opgetrokken in Maaslandse gotiek en bezit een bijzonder kunsthistorisch patrimonium waaronder een sedes sapitentiae uit 1225. Als gevolg van mijnverzakkingen was het gebouw meer dan twintig jaar gesloten. Van 2000 tot 2004 werd het merkwaardig gebouw op bijzondere wijze gerestaureerd. Een bezoek is zowel een belevenis op historisch, kunsthistorisch als bouwtechnisch vlak.

In 2010 werd een prachtig nieuw glasraam van de plaatselijke glaskunstenares Leen Kooreman  'boven de toegangspoort geplaatst. Het kreeg de naam 'Symbiose' en  met de oude, gerestaureerde ramen creëert dit een uniek kleurenspel.

De kerk is gelegen in de Dorpsstraat.
De kerk van Zolder-centrum werd door Arnold V, graaf van Loon, aan de abdij van Averbode geschonken op 4 september 1304. Zij was gelegen in de baronie van Vogelsanck, oude heerlijkheid van het graafschap Loon.
Van 1304 tot 1832 werd de parochiale dienst onafgebroken waargenomen door de witheren van Averbode.
In 1554 werd de Romaanse kerk vervangen door een gotisch gebouw.
De huidige vorm dateert uit 1889 – 1890 toen de twee zijbeuken in neo-gotische stijl werden bijgebouwd naar de plannen van architect Helleputte. Daarom is de kerk op bouwkundig gebied belangrijk. Zij bestaat uit drie beuken, allen even breed, even hoog en even lang en elk bekroond met een scherp dak met twee hellingen. Aldus ontstond een kerk van het West-Vlaamse type “Hallenkerk”. Oorspronkelijk stond te Zolder een Romaanse kerk, die in de 16de eeuw door een vroeg-gotische kerk met een beuk werd vervangen. De onderkant van de toren is het restant van een vroeg Middeleeuwse mottentoren uit de 12de eeuw. Het bovenste deel van de toren is vroeg gotisch en dateert samen met de middenbeuk uit de 14de eeuw. Van buiten gezien vormt de huidige kerk een mooi geheel.
Het onderste deel van de kerk is opgetrokken uit bruine ijzersteen, afkomstig van Diest. Het interieur van de kerk wordt gekenmerkt door drie beuken die van elkaar gescheiden zijn door twee rijen ronde kolommen, die helemaal niet gotisch zijn. Men mag aannemen dat de kolommen werden aangebracht om het bovendeel der muren van de oude kerk te schragen toen de zijbeuken werden bijgebouwd. De drie beuken hebben een houten gewelf.

Ontdek Heusden-Zolder

Bekijk het filmpje
Overnachten in Heusden-ZolderUiT in Heusden-Zolder

Praktisch

Dienst toerisme en evenementen

Vrunstraat 6
3550 Heusden-Zolder
Briefwisseling: Heldenplein 1
Wegbeschrijving


tel. 011 80 80 88
fax 011 80 80 78
e-mail
Openingstijden